středa 16. července 2008

PersistJS pro překonání cookies

PersistJS je JavaScriptová knihovna uchovávající (perzistentí) data na straně klienta. K tomu používá všechny možné prostředky od úložišť HTML5, přes Google Gears po Flash.

Knihovna nabízí jednotné rozhraní, programátor tedy nemusí řešit, jaké úložiště se ve výsledku použije, zda běží v prohlížeči s podporou HTML5 nebo zda se prostě použije Flash. Data se ukládají v jednoduché formě klíč + hodnota:
// create a new client-side data store
var store = new Persist.Store('MyDataStore');

// pretend data
var data = "pretend this is really long data that won't fit in a cookie";

// save data in store
store.set('saved_data', data);

Autorem knihovny je Paul Duncan. Verze 0.1 je první vývojovou verzí a autor přiznává, že se v ní ještě mohou objevovat chyby.

Knihovny jako je PersistJS pomohou elegantně překlenout období, ve kterém novinky HTML5 budou v některých prohlížečích podporovány a v jiných nikoliv. Pokud cookies pro vaše aplikace nestačí, doporučuji vývoj PersistJS sledovat.

úterý 15. července 2008

Značka video ve stromu Firefoxu, zatím ne v oficiálních verzích

Podpora značek video a audio, kterou programuje Chris Double, se po měsících vývoje dostala do zdrojových kódů Firefoxu. Oficiální verze (ani noční buildy) podporu zatím neobsahují (je nutné provést vlastní kompilaci s parametrem '--enable-media'), ale jedná se o důležitý mezikrok pro začlenění do oficiálních verzí.

Pro ty, kdo se nemohou dočkat, připravil Chris Double pěkné video, ve najdete zajímavé ukázky spojení videa např. s SVG (zrcadlení a další efekty):

čtvrtek 3. července 2008

Lachlan Hunt v podcastu o HTML5

Lachlan Hunt (Opera Software) poskytl rozhovor o HTML5 v podcastu severu Boagworld.

V rozhovoru přijde řeč na WHATWG, jeho spolupráci s W3C, na nové značky, které HTML5 přináší, zejména ty sémantické, dále na audio, video, canvas a také, které části HTML5 jsou již implementovány v prohlížečích.

Lachlan také vysvětluje, jaký je vztah HTML a XHTML v rámci HTML5:
So instead of having two distinct language which you can use we have combined them into a single language which share the same elements and attributes and everything and as much a possible and when the browser reads those file it produces and internal representation called the DOM
Můžete si stáhnout celý podcast (MP3, 27MB) nebo, pokud preferujete čtení (a nechcete poslouchat omáčku v podcastu okolo), si můžete celý rozhovor přečíst.