neděle 6. května 2007

Adoptujte HTML5 XI - hlasování ukončeno

Hlasování o adopci bylo ukončeno a můžeme se podívat na jeho výsledky.

1) Máme adoptovat HTML5 za základ naší specifikace?
ano - 88 hlasů
ne - 4 hlasy
podřízení většině - 7 hlasů
zdrželi se - 3 hlasy
2) Má se příští generace HTML specifikace jmenovat "HTML5"?
ano - 86
ne - 3
podř. většině - 9
zdrž. 4
3) Mají být editory specifikace Ian Hickson a Dave Hyatt?
ano - 78
ne - 1
podř. většině - 15
zdrž. - 7
Hlasování tedy neprošlo bez námitek a budeme muset počkat na rozhodnutí předsedů. Dan v průběhu hlasování prohlásil, že ho považuje spíše za formalitu, jelikož členové během diskusí jasně ukázali, že jsou většinou pro přijetí adopce. Pravděpodobně se pokusí přijít s nějakým kompromisem.

Za již rozhodnutou považuji třetí otázku, jelikož jediný hlas proti nespecifikoval žádnou námitku. Námitky k druhé otázce nabízí jako alternativní názvy HTML5.1 a Canonical HTML. Nevěřím, že obstojí v konkurenci s HTML5.

Kritická je pochopitelně otázka první, na kterou se sneslo nejvíc (4) hlasů proti. Jeden je od Johna Boyera z IBM. John Boyer je předsedou Forms WG, kritizuje přístup předsedů HTML WG za špatný přístup a požaduje spolupráci s XForms:
Adoptovat pouze HTML5 a nikoliv XForms jako startovní bod uvede tuto skupinu na špatnou cestu.
Předseda Dan Connolly již vyzval k vytvoření Task Force s Forms WG, která by zajistila konzistenci mezi HTML formuláři a XForms.

Další hlas proti vznesl Terje Bless a své námitky zaslal e-mailem, několik citací:
Je ukvapené hlasovat o masové adopci práce takového rozsahu jakou je HTML5. Jeho adopce by příliš omezovala svobodu pracovní skupiny přicházet s vlastními řešeními.

Tato skupina stále velkou rychlostí nabírá nové členy a jejich názory by měly být vyslyšeny.

Základní listina uvádí "jazyk vyvinutý z HTML 4...". Je sporné, zda návrh HTML5 je skutečně ještě "vyvinutý z HTML4".

Návrh HTML5 se zdá být nekompatibilní s předchozími verzemi HTML.
V mailing listu v tuto chvíli probíhá zajímavá diskuse, ve které se ještě mohou některé detaily vyjasnit (zájemci nechť sledují vlákno počínající mailem Terjea Blesse).

Uvidíme, jak předsedové tuto zapeklitou situaci vyřeší.

1 komentář:

  1. Jsem pro HTML 5.01 nebo pro HTML 5.1 (bez XForms) a HTML 5.2 (s XForms). Držme se pěkně tradice ;-)

    Nicméně do určité míry souhlasím s tím, že návrh X/HTML5 podle WHATWG už principiálně není HTML. Vlastně to řekl sám Hickson - X/HTML5 je specifikováno jako serializace abstraktního DOMu v libovolném (i neznačkovém) jazyce, což je postup přesně opačný k dosavadní praxi HTML i XHTML...

    OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.