úterý 22. ledna 2008

W3C vydává první draft HTML5

Dnes vydalo W3C první veřejný draft specifikace HTML5. Tisková zpráva W3C Publishes HTML 5 Draft, Future of Web Content nese podtitul Web Community Forges Next HTML Standard in Public W3C Forum zdůrazňující, že se nejedná o specifikaci vytvořenou pouze úzkým kruhem odborníků, ale o specifikaci, na které se může podílet každý, koho budoucnost webu zajímá.
"HTML is of course a very important standard," said Tim Berners-Lee, author of the first version of HTML and W3C Director. "I am glad to see that the community of developers, including browser vendors, is working together to create the best possible path for the Web. To integrate the input of so many people is hard work, as is the challenge of balancing stability with innovation, pragmatism with idealism."
Spolu s vlastní specifikací HTML5, jejímiž editory jsou Ian Hickson a David Hyatt, byl vydán i krátký srovnávací dokument HTML 5 differences from HTML 4 (editorem je Anne van Kesteren) shrnující základní změny jazyka.

Zatímco vlastní specifikace je hutný dokument těžko pochopitelný pro běžného webdesignera, srovnávací dokument by měl být srozumitelný každému HTML kodérovi.
Some of the most interesting new features for authors are APIs for drawing two-dimensional graphics, embedding and controlling audio and video content, maintaining persistent client-side data storage, and for enabling users to edit documents and parts of documents interactively. Other features make it easier to represent familiar page elements, including <section> <footer>; <nav> (for navigation), and <figure> (for assigning a caption to a photo or other embedded content). Authors write HTML 5 using either a "classic" HTML syntax or an XML syntax, according to application demands.
Vydání prvního draftu HTML5 u W3C, které následuje loňské říjnové vydání prvního drafu u WHATWG, je první mezník v přípravě HTML5. Připomeňme si jednotlivé mezníky, jak byly loni naplánovány:
First Working Draft . . . 2007 Jun
Last Call Working Draft . . . 2008 Q2
Candidate Recommendation . . . 2008 Q3
Proposed Recommendation . . . 2010 Q2
Recommendation . . . 2010 Q3
W3C má tedy za svým původním plánem půlroční zpoždění. Již dříve jsem zmínil, že např. Ian Hickson má trochu odlišný odhad a na vytvoření specifikace navrhoval dát více času.

První draft specifikace není ani tak zajímavý pro běžné webdesignery, jako pro výrobce prohlížečů, recenzenty a dále všechny, kdo se zajímají o to, jakým směrem se bude web dále vyvíjet.

1 komentář:

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.