neděle 17. června 2007

Jak se bude jmenovat XHTML5?

Zajímavou debatu nedávno inicioval Jirka Kosek. Ačkoliv bylo schváleno, že se nová verze HTML bude jmenovat HTML5, nepadlo rozhodnutí o pojmenování její XML varianty. Již se začala používat označení (X)HTML5 a XHTML5, ale jak Jirka Kosek píše:
Zdá se mi nepatřičné používat termín XHTML5 bez schválení skupinou XHTML WG, zejména když víte, že nesouhlasí s označením XHTML5 pro XML serializaci HTML5.
Je pravda, že HTML5 navazuje na HTML4/XHTML1 a nikoliv na (byť dnes již prakticky odepsanou) XHTML2, takže označení XHML5 by mohlo někoho mást.

Karl Dubost k tomu dodává:
Steven Pemberton z XHTML 2.0 WG několikrát požadoval, abychom nepoužívali XHTML5, ale spíše html5x nebo html5/xml.
Jirka pokračuje:
Domnívám se, že použití jiného jména než XHTML by bylo matoucí, protože vztah mezi XHTML1.0 a XHTML5 je podobný jako HTML4.01 a HTML5.
V tomto případě se zdá logičtější použit XHTML1.5 místo XHTML5.
Předseda Dan Connolly k problému již dříve poznamenal:
Byl jsem žádán, abychom nepoužívali XHTML5 a vyhnuli se tak záměně s XHTML2. Odpověděl jsem, že XHTML2 by mělo používat název, který neobsahuje H-T-M-L v tomto pořadí.
Dan naráží na to, že XHTML2 bylo navrženo jako nový jazyk, nevychází z HTML (v podstatě jím dle původních plánů mělo být HTML pohřbeno) a není důvod, aby vůbec používalo v názvu HTML.

Dan po té poslal výzvu k vyjádření do mailing listu XHTML WG, kde se již rozeběhla debata rozličných názorů.

Jsem zvědav, jak debata dopadne. Zájemcům doporučuji přečíst celá vlákna v obou diskuzních skupinách.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.