pátek 1. června 2007

Kdy začne revize HTML5?

Od 9. května, kdy proběhla adopce HTML5, uplynuly již tři týdny, ale slíbená systematická revize HTML5 ještě nezačala. V HTML WG probíhají jen volné debaty na témata, která někdo nadhodí bez toho, aby došlo k ujasnění výsledného názoru a úpravě specifikace. A tak zatímco WHATWG stále na specifikaci pracuje (a dále ji rozšiřuje), v HTML WG se zatím spíše jen mluví.

Očekával jsem rychlejší posun vpřed, již vzhledem k tomu, že tento pátek začíná červen, během kterého by podle zákládací listiny měla HTML WG zveřejnit první pracovní návrh (First Working Draft) specifikace. Již teď se můžeme vsadit, že to nestihnou.

Anne van Kesteren to nevydržel a v úterý do HTML WG napsal:
Are we still supposed not to discuss issues on this list? I hear conflicting opinions about this. Also, what exactly is the plan in moving forward? Are the chairs working on this? Someone else?
Onou první otázkou reaguje na původní mail předsedy Dana Connollyho z 11. května:
We're not quite ready to start the review of th HTML spec text. That leaves nothing to discuss. So please don't discuss anything on the public-html@w3.org mailing list, just for a few days.
Dan Connolly přišel s návrhem, jak začít revizi HTML5 v mailing listu. Ianu Hicksonovi se návrh příliš nezamlouval:
In my experience, this would result in the editors' time moving from editing the spec to just chatting in e-mail.
A navrhuje raději používat systém pro sledování požadavků (issue tracking system).

Po debatě na IRC přišel dnes Ian Hickson s příspěvkem:
In due course, I will be going through the issues on that list. If you want to have an issue raised on this mailing list be looked at by the editors, make sure to add it to the wiki page above, or it will be ignored.
Hyatt and I will be taking feedback from the wiki page above, as well as from other sources such as the WHATWG list, blogs, discussions with authoring tool implementors, browser vendors, etc, in editing the spec.
Doufejme, že se revize začne brzy, současný stav, kdy není jasné, která část specifikace revizi přežije, a která nikoliv, brzdí její další vývoj. Nebude jednoduché zajistit, aby se necelých 500 lidí společně shodlo, nějaký zkušený manager by se možná W3C hodil 8-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.