pondělí 25. června 2007

WHATWG spouští projekt "Bible5"

Do konference W3C minulý týden dorazil zajímavý e-mail, jehož překlad uvádím.

Silicon Valley - červen 2008


Po úspěšné práci na HTML5, CSS5, XML5, SVG5 a Web5, oznámilo WHATWG spuštění projektu připravujícího novou verzi Bible označovanou jako "Bible5".

"Jedna z nejnápadnějších změn se týká desatera," řekl Ian Hickson, vedoucí skupiny a autor celého nápadu. "Plánujeme například změnit 'Nezabiješ,' na 'NEMĚL BYS zabíjet' s patřičným odkazem na RFC 2119. Je totiž očividné, že po tisíciletých zkušenostech s touto specifikací, lidé nejednají v souladu s tím, co specifikace požaduje. My ji tedy upravíme, lze také říci modernizujeme, aby odpovídala tomu, jak ji lidé skutečně používají. Chci říct, k čemu jsou výstrahy, které většina lidí nerespektuje?" zeptal se a dodává: "To byla jen řečnická otázka. Chci říct, k čemu je specifikace, která něco zakazuje? Pak je pro lidi těžší žít se specifikací v souladu." "Tahle byla rovněž řečnická," stihl rychle dodat.

Alan van Finckelstein, jedna z těch, kdo začali na specifikaci pracovat, navázala: "Jedním z problémů Bible je její neúplnost." "Ačkoliv Bible zmiňuje několik hříchů, které jsou zakázány, a další, které jsou očividně v pořádku - napadá mě třeba incest v případě Lotových dcer - ponechává Bible stovky, pokud ne tisíce hříchů zcela nespecifikovaných. Snažíme se využít Google k nalezení a identifikaci všech aktuálně známých a praktikovaných hříchů, abychom je mohli zahrnout do seznamu povolených činností."

Otevřený proces

"Jednou z odlišností práce WHATWG oproti uzavřeným a tajnůstkářským křesťanům je, že se jedná o zcela otevřený proces," dodává Ian Hickson. "Kdokoliv se může zapojit (vlastně jste se již zapojili). Rádi bychom požádali všechny, aby nám zaslali své hříchy, které spáchali v minulosti nebo které mají v úmyslu v budoucnu spáchat, i s případy zhřešení (use case), abychom je mohli začlenit do specifikace.

"Rychlost je naše další výhoda," sdělila Alan. "Křesťanům trvala tvorba specifikace 325 let, než ji prohlásili za recommendation na Nicejském koncilu. Takže nám říkejte něco o pomalosti. To my jsme přesvědčeni, že novou verzi můžeme zhotovit během asi dvou týdnů."

"Bude se pochopitelně jednat jen o pracovní návrh, tedy working draft!" upozornil Hickson. "Ale doufáme, že dosáhneme stavu candidate recommendation během několika následných týdnů. V tuto chvíli připravujeme sadu testů. Specifikace nemůže dospět do candidate recommendation, dokud nenajdeme důkaz, že každý hřích byl spáchán nejméně dvakrát. Náš časový rozvrh ukazuje, že pravděpodobně zůstaneme v CR stavu asi tak po dobu 325 let. A po té se možná budeme muset vrátit zase zpět do stavu pracovního návrhu."

"Není nutné zdůrazňovat," směje se Finckelstein, "že Bible ve skutečnosti nikdy CR neprošla, což je pro ni typické." Pokračuje: "Pokud by se tak stalo, nikdy by bývala nedosáhla stavu recommendation. Je plná chyb a nekonzistencí nebo také věcí, které nikde nebyly definovány. Tak například, když Mojžíš sešel s desaterem z hory a spatřil hřešící lid, neovládl se a mramorové desky s desaterem rozbil - jak je vidět, rozbití Božího majetku nebylo na seznamu věcí, které nemáte dělat - a po té se pustil do vraždění třech tísíc svých následovníků. Tolik k ''Nezabiješ!'"

"V každém případě", uzavírá Hickson, "velkou výhodou Bible5 je okamžité snížení počtu hříšníků a kriminálníků. Jen si představte ta prázdná vězení. Poprvé v historii budeme společnost plně dodržující zákon!"

A co přijde dál? Finckelstein tvrdí, že: "Zásuvky a elektrické vedení," a Hickson: "pravidla silničního provozu, bezpečnost leteckého provozu, no prostě je tu ještě hromada věcí, které můžeme zlepšit."

1 komentář:

  1. Nevím jestli jsem se dobře koukl na dnešní datum, ale opravdu dneska není 1. dubna? :D

    OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.