neděle 29. dubna 2007

Adoptujte HTML5 VIII - konečně hlasování

Ve čtvrtek proběhla první telekonference pracovní skupiny pro HTML. Zúčastnilo se jí 21 členů (z cca třísetčlenné HTML WG). Přítomen byl i sám Tim Berners-Lee.

Záznam konference si poslechnout nemůžeme (resp. nikde jsem ho nenašel), dostupné jsou hlavní závěry a IRC log debaty, kterou účastníci telekonference souběžně vedli. Pravděpodobně si ale jednotliví aktéři vyjasnili své postoje, takže po 18 dnech od žádosti na adopci HTML5 předsedové zahájili hlasování, kde členové HTML WG o adopci rozhodnou.

Dan Connolly v pátek napsal:
Předsedové jsou spokojení s dostatečnou diskusí na toto téma a kladou vám 3 otázky.

Máme adoptovat HTML5 za základ naší specifikace?
Má se příští generace HTML specifikace jmenovat "HTML5"?
Mají být editory specifikace Ian Hickson a Dave Hyatt?
Adoptování HTML5, jak David dále vysvětluje, neznamená, že současná podoba HTML5 bude přijata a vydána jako draft tak, jak je. Stane se pouze vstupním bodem pro diskusi a další vývoj. Některé sekce mohou být změněny nebo zcela vyřazeny. Což je vhodným kompromisem pro ty, kterým jsou obzvláště některé body HTML5 trnem v oku.

Srovnáme-li otázky hlasování s původními žádostmi Macieje Stachowiaka, nalezneme jediný drobný rozdíl. Místo jednoho editora Iana Hicksona (jak původně žádal Maciej) se hlasuje o dvou editorech (na téma více editorů viz Adoptujte HTML5 VII - vyjádření předsedů).

Zajímavé jsou podmínky hlasování. Doteď jsem pravidla hlasování u W3C neznal. David je účastníkům připomíná:
Souhlasem se ve W3C míní "významný" počet hlasů souhlasících s návrhem a žádné výslovné námitky. Hlasování "ne" je takovou námitkou. Dotyčný, který námitku vznáší, by měl citovat technické argumenty a navrhované úpravy, které povedou ke stažení této námitky.
Viz bod 3.3 dokumentu W3C Process Document.

Připomínám, že hlasovat může cca 300 lidí. A souhlas nastane pouze, pokud nikdo z nich nebude hlasovat ne. Negativní hlasy nemusí nutně znamenat konec v úsilí o adopci HTML5, zatím by hlavně přinesly další debaty nad spornými body.

Update: Předseda Dan Connolly zmínil zajímavou poznámku, které jsem si všiml až nyní, a která může sehrát svou roli:
Předsedové mohou rozhodnout, zda považovat věc za schválenou i v případě, že nebylo dosaženo souhlasu.
Hlasování potrvá jeden týden a HTML 4 5 6 vám jako obvykle přinese jeho výsledky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.